Om TurnHill

TurnHill AB startade sin verksamhet 1998 för att tillgodose kunder med legotillverkning inom skärande bearbetning. Sedan starten har vi samlat på oss en unik kompetens bland medarbetarna tillsammans med en modernt utvecklad CNC-maskinpark.

2010 stärkte TurnHill sin marknadsposition genom att förvärva finmekanikspecialisten IMK System AB i Skellefteå. Genom förvärvet utökades verksamheten med större lokaler och specialistkunskap inom finmekanik.  Förvärvet innebär att TurnHill kan vara din kompletta leverantör inom skärande bearbetning. Kvalitetsystem och utbildning är en viktig del i vårt arbete för att ständigt utvecklas och garantera våra kunder stabilitet och säkerhet genom hela processen. Vår styrka är att vi kan erbjuda hela kedjan från idé till färdig komponent.

 

2012 övertog TurnHill  företaget Wincent Mekanik AB. Genom övertagandet breddar TurnHill verksamheten och kan erbjuda  kompletta lösningar mot processindustrin.

För att ytterligare skapa möjligheter för våra kunder har vi också utarbetat ett starkt nätverk av samarbetspartners och leverantörer vilket gör att vi alltid kan lösa våra kunders förfrågningar. Turnhill bedriver tillverkning i nära samverkan med kunder.  Vår filosofi bygger på att erbjuda kvalitativa och kundanpassade lösningar genom att hela tiden ligga i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen i vår verksamhet. Detta för att erbjuda våra kunder kompletta lösningar från idé till färdig komponent. Bearbetning handlar till stor del om att hitta rätt lösning till rätt applikation.

Vi ser gärna att vi är med och påverkar produktutvecklingen för att tidigt kunna förbättra tillverkningsparametrar i produkten. Genom att tidigt vara involverad i produktutvecklingen kan vi vara en samarbetspartner som söker efter produktiva lösningar som ökar kundvärdet.