Produktion

Vårt affärskoncept är att erbjuda legotillverkning inom maskinbearbetning och finmekanik. Vår huvudmålgrupp är tillverkande industrin i Norden och Asien. Vi strävar alltid efter att vara en långsiktig samarbetspartner som strävar efter ökat kundvärde.

För att nå denna målsättning ska vi vara kända för att ha en avancerad teknisk utrustning samt de allra skickligaste maskinoperatörerna. Vi arbetar med all förekommande bearbetning inom svarvning och fräsning. Vi utför även tjänster såsom montering  för att erbjuda kompletta detaljer direkt till din produktion.

För att optimera våra produktionsprocesser har vi infört återkommande utbildningar för hela personalstyrkan. Fokus i utbildningen är att skapa optimala interna processer som ger oss möjlighet att erbjuda effektiva lösningar. Vi har samarbete med regionala universitet för att ständigt vara uppdaterade med ny teknik och metodik inom produktionsteknik.

Genom CAD/CAM- system kan vi simulera och programmera våra maskiner med komplicerade detaljer. Vi ser gärna att vi kommer tidigt in i livscykeln för produkten för att ge våra synpunkter gällande produktionstekniska lösningar.

Vår produktionslokal är renoverad 2010 och är på sammanlagt 1350 kvm. Vi har implementerat arbetsmetoder inom 5S och Lean för att synliggöra problem.  Genom kvalitetsarbetet skapar vi effektiva och konkurrenskraftiga lösningar som ökar kundvärdet.

Maskinpark

I vår verkstad finns en modern maskinpark. Vi använder oss av moderna pc-styrda fleroperationsfräsar och NC-svarvar. Som hjälpmedel vid programmering använder vi CAM-system. Våra fräsar och svarvar klarar de flesta material, toleranser och dimensioner.

Här hittar du även mer teknisk information om vår maskinpark.

Okuma  LB 400

Se maskinspecifikation

Mazak  VC 530S

 

Mazak VTC-200B

Se maskinspecifikation

 

Okuma LB 300

Se maskinspecifikation

Okuma LB15-M (1000)

Se maskinspecifikation

Okuma MA 500

Se maskinspecifikation

 

Mazak  VTC 530C