Prototyp och produktutveckling

 

Att tillverka prototyper hos innebär mycket mer än bara en tillverkningsprocess. Vi erbjuder förutom prototyptillverkning produktutveckling i from av ett samarbete där vi arbetar i gemensamt mot att skapa föbättrade designförutsättningar för framtida serieproduktion.